Reforços estructurals

La nostra empresa realitza el servei integral. En els casos on és necessària la rehabilitació de l'estructura danyada, és a dir dur-la al seu nivell de funció original o més alt, incloent durabilitat i resistència.

Reforçar una estructura per canvi d'ús, ocupació o simplement reparar els components estructurals defectuosos, deteriorats, degradats o danyats. Reparació del formigó de protecció i recobriment de les armadures dels elements estructurals danyats mitjançant el sanejament, aplicació de pasivador i posterior recuperació de la secció de l'element deteriorat. El reforçament estructural amb fibra de carboni dels elements estructurals de formigó armat, fan referència a la utilització dels elements de fibra de carboni de manera similar el de les barres d'acer de la estructura; això és, complementant les barres longitudinals d'acer a las zones traccionades, o als estreps de tallant, sempre tenint en compta que la capacitat de reforç de carboni és unidireccional en sentit de les fibres. Substitució funcional o de reforç de les biguetes del forjat, ja sigui pel deteriorament d'aquestes o per necessitat de augmentar la capacitat de càrrega del forjat. Obertura dels forats de les parets de càrrega mitjançant l´execució de "apeos metàl·lics".

Soluciones para la construcción