ITE - Inspecció tècnica d´edificis

Estructures Es Raiguer S.L. és una empresa de construcció, no proporciona directament el servei de la inspecció tècnica dels edificis, ja que es podria incórrer en incompatibilitat . És a dir, si vostè ho desitja, podem recomanar-li professionals independents que gaudeixin de la nostra total confiança per a realitzar la inspecció i l'informe posterior. D'altra banda, en el cas de rebre un informe desfavorable, que obligui legalment a realitzar obres a l'edifici, estirem encantats d'oferir-li els nostres serveis de construcció i rehabilitació especialitzada en ITE (Inspecció Tècnica de la Edificació).

Información d´interés sobre les ITE

La ITE és una inspecció que han de passar els edificis, bé ja siguin habitatges unifamiliars, edificis d'habitatges i/o locals del municipi de Palma en funció de la seva data de construcció. El seu objecte és el de acreditar el seu estat de seguretat i serà necessari realitzar-la a aquells edificis amb més de 25 anys de antiguitat. En el cas d'habitatges o locals integrats a una Comunitat de Propietaris legalment constituïdes, el deure de la inspecció correspon a la Comunitat.

Las dates límits per a realitzar la Inspecció Tècnica dels Edificis són:

  • Edificis anteriors a 1900 i/o catalogats - fins el 31 de Desembre de 2009
  • Edificis entre 1900 i 1910 - fins el 31 de Desembre de 2010
  • Edificis entre 1911 i 1930 - fins el 31 de Desembre de 2011
  • Edificis entre 1931 i 1940 - fins el 31 de Desembre de 2012
  • Edificis entre 1941 i 1950 - fins el 31 de Desembre de 2013
  • Edificis entre 1951 i 1960 - fins el 31 de Desembre de 2014
  • Edificis entre 1961 i 1965 - fins el 31 de Desembre de 2015
  • Edificis entre 1966 i 1970 - fins el 31 de Desembre de 2016
  • Edificis entre 1971 i 1980 - fins el 31 de Desembre de 2017
  • Edificis entre 1981 i 1993 - fins el 31 de Decembre de 2018

¿Què passa si la ITE es favorable?

En el cas que, a la decisió del tècnic autor de l´informe, l´edifici es trobés amb unes bones condicions, el resultat de la ITE serà favorable i els propietaris no estaran obligats a fer obres.

¿Què passa si la ITE es desfavorable?

Si la ITE és desfavorable, l'informe ens indicarà els treballs de reparació a realitzar, s'establirà un temps aproximat per a, juntament amb el tècnic competent i depenent del perill que representin aquestes anomalies, per poder dur a terme les obres de reparació a l'edifici.

Soluciones para la construcción